Go to content Go to navigation Go to search

Prečo?
blog Filipa Likavčana

Kategórie

Vyhľadávanie


Toto si pozrite

Blogy, ktoré čítam

Stránky, ktoré čítam
Nikdy nebudem veriť v Boha...

26. február 2005, 12:46

Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý by nestál o človeka a nemal by v ňom zaľúbenie,
v Boha, ktorý by si prial, aby som sa ho bál, a ktorý by číhal na človeka, len aby ho nachytal pri hriechu,
v Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku zložili iba na výbornú,
v Boha, ktorý by hrozbou ohňa trestal každú ľudskú radosť,
v Boha, neschopného pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú, a že zabúdajú,
v Boha, ktorý by neponúkal nové stretnutia tomu, kto ho opustil,
v Boha, ktorý by nemal pre každého človeka zvláštne, osobné a len jemu určené slovo,
v Boha, ktorý by prekážal človeku v raste, v premene seba a sveta,
v Boha, ktorý by bol nepriateľský k hmote,
v Boha, ktorý by bol nepriateľský k sexualite,
v Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal by premeniť v lásku všetko, čoho sa dotkne,
v Boha, ktorý by navždy zničil telo, namiesto toho aby ho vzkriesil,
v Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí,
v Boha, ktorého by sa nemuseli báť bohatí, pred ktorých dverami je bieda a hlad,
v Boha, ktorý by sa tešil z bolesti,
v Boha ľudi, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú ľudí vo svojom okolí,
v Boha ľudi, ktorí chodia do kostola a pritom neprestávajú klamať, kradnúť, podvádzať a donášať,
v Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú,
v Boha, ktorý by v mene nádeje na večný život bránol úsiliu o pretvorenie sveta,
v Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na každú otázku,
v Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy, či kultúry,
v Boha, ktorý by nebol prítomný všade, kde sa ľudia milujú,
v Boha, ktorého by bolo možné stretnúť len v kostole,
v Boha - naivného starčeka, ktorého je možné zneužívať podľa ľubovôle,
v Boha, ktorého by mohli pochopiť len múdri a zrelí ľudia,
v Boha bez tajomstva,
v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať proti všetkej nádeji...

Maximos IV, kardinál a gréckokatolícky patriarcha antiochijský


videos incesto onlinexxxpornomovies.xyz gratis xxx incesto