Go to content Go to navigation Go to search

Prečo?
blog Filipa Likavčana

Kategórie

Vyhľadávanie


Toto si pozrite

Blogy, ktoré čítam

Stránky, ktoré čítam
Okná na KIA

14. november 2005, 17:48 Diskusia

Mám jednu pikošku. Tento víkend som bol pozrieť doma v Martine. Oco objednal plastové okná do obývačky. Chlapík z dodávateľskej firmy mu povedal, že bežne sú schopní ich urobiť za pár dní, ale v súčasnosti im to bude trvať aj tri týždne. Dôvod? Celá lokálna produkcia okien ide na nové závody KIA. ;-)

PS: Darujeme staršie drevené panelákové dvojokno (malé a veľké). V prípade záujmu zistím rozmery.


Nikdy nebudem veriť v Boha...

26. február 2005, 13:46 Diskusia

Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý by nestál o človeka a nemal by v ňom zaľúbenie,
v Boha, ktorý by si prial, aby som sa ho bál, a ktorý by číhal na človeka, len aby ho nachytal pri hriechu,
v Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku zložili iba na výbornú,
v Boha, ktorý by hrozbou ohňa trestal každú ľudskú radosť,
v Boha, neschopného pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú, a že zabúdajú,
v Boha, ktorý by neponúkal nové stretnutia tomu, kto ho opustil,
v Boha, ktorý by nemal pre každého človeka zvláštne, osobné a len jemu určené slovo,
v Boha, ktorý by prekážal človeku v raste, v premene seba a sveta,
v Boha, ktorý by bol nepriateľský k hmote,
v Boha, ktorý by bol nepriateľský k sexualite,
v Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal by premeniť v lásku všetko, čoho sa dotkne,
v Boha, ktorý by navždy zničil telo, namiesto toho aby ho vzkriesil,
v Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí,
v Boha, ktorého by sa nemuseli báť bohatí, pred ktorých dverami je bieda a hlad,
v Boha, ktorý by sa tešil z bolesti,
v Boha ľudi, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú ľudí vo svojom okolí,
v Boha ľudi, ktorí chodia do kostola a pritom neprestávajú klamať, kradnúť, podvádzať a donášať,
v Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú,
v Boha, ktorý by v mene nádeje na večný život bránol úsiliu o pretvorenie sveta,
v Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na každú otázku,
v Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy, či kultúry,
v Boha, ktorý by nebol prítomný všade, kde sa ľudia milujú,
v Boha, ktorého by bolo možné stretnúť len v kostole,
v Boha - naivného starčeka, ktorého je možné zneužívať podľa ľubovôle,
v Boha, ktorého by mohli pochopiť len múdri a zrelí ľudia,
v Boha bez tajomstva,
v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať proti všetkej nádeji...

Maximos IV, kardinál a gréckokatolícky patriarcha antiochijský


Googol - nepredstaviteľné konečno

14. január 2005, 19:50 Diskusia

Rozmýšľali ste niekedy nad tým koľko atómov je v celom vesmíre? Prípadne Vás zaujímalo čo znamená a ako vznikol názov najznámejšieho vyhľadávača Google? Pýtate sa, čo majú tieto dve veci spoločné? Odpoveďou na všetky tri otázky je slovo googol.

Čo je googol?

Slovo googol je vlastne číslo. Obrovské číslo, ktorého hodnota je väčšia ako odhadovaný počet častíc v celom známom vesmíre (od 1072 do 1087). Presnejšie, googol sa skladá z jednotky, za ktorou nasleduje 100 núl a jeho zápis vyzerá nasledovne:

1 googol = 10100 = 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Názov googol vymyslel v roku 1938 deväťročný synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Kasner ho spomenul vo svojej knihe "Matematika a predstavivosť", v ktorej sa snažil ukázať rozdiel medzi nepredstaviteľne veľkými (konečnými) číslami a nekonečnom.

Medzi ďalšie zaujímavosti googolu patrí to, že je približne rovné číslu 70! (70 faktoriál = 70 * 69 * ... * 2 * 1) a jeho binárny zápis má 333 bitov.

Málo? Nech sa páči, googolplex.

Ďalšie zaujímavé číslo sa nazýva googolplex. Jeho hodnota sa rovná 10googol, čo znamená, že začína jednotkou, za ktorou nasleduje googol núl. Rozpísať ho v desiatkovom zápise nie je možné, lebo je také obrovské, že by na to nestačilo, ani keby sa všetka hmota vo vesmíre zmenila na papier, či monitor počítača.

Google

Google nie je číslo, ale aj napriek tomu sa dá určiť jeho hodnota. V súčasnosti je to osem miliárd päťdesiatosem miliónov štyridsaťštyritisíc šestopäťdesiatjedna, čo je v desiatkovom zápise 8 058 044 651. V toľkých stránkach je totiž možné vyhľadávať. Aj keď je toto číslo omnoho menšie ako jeden googol, tak isto je nemožné predstaviť si všetky tie informácie. A to je dôvod, prečo vznikla slovná hračka Googol - Google.

Google si dali za úlohu umožniť ľudom vyhľadávať v "nekonečnom" množstve informácií na webe. Aj keď sa nikdy nebudú mocť premenovať na Googol, úspešne nám ukazujú ako vyzerá nepredstaviteľné konečno.


videos incesto onlinexxxpornomovies.xyz gratis xxx incesto