Go to content Go to navigation Go to search

Prečo?
blog Filipa Likavčana

Kategórie

Vyhľadávanie


Toto si pozrite

Blogy, ktoré čítam

Stránky, ktoré čítam
Googol - nepredstaviteľné konečno

14. január 2005, 18:50

Rozmýšľali ste niekedy nad tým koľko atómov je v celom vesmíre? Prípadne Vás zaujímalo čo znamená a ako vznikol názov najznámejšieho vyhľadávača Google? Pýtate sa, čo majú tieto dve veci spoločné? Odpoveďou na všetky tri otázky je slovo googol.

Čo je googol?

Slovo googol je vlastne číslo. Obrovské číslo, ktorého hodnota je väčšia ako odhadovaný počet častíc v celom známom vesmíre (od 1072 do 1087). Presnejšie, googol sa skladá z jednotky, za ktorou nasleduje 100 núl a jeho zápis vyzerá nasledovne:

1 googol = 10100 = 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Názov googol vymyslel v roku 1938 deväťročný synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Kasner ho spomenul vo svojej knihe "Matematika a predstavivosť", v ktorej sa snažil ukázať rozdiel medzi nepredstaviteľne veľkými (konečnými) číslami a nekonečnom.

Medzi ďalšie zaujímavosti googolu patrí to, že je približne rovné číslu 70! (70 faktoriál = 70 * 69 * ... * 2 * 1) a jeho binárny zápis má 333 bitov.

Málo? Nech sa páči, googolplex.

Ďalšie zaujímavé číslo sa nazýva googolplex. Jeho hodnota sa rovná 10googol, čo znamená, že začína jednotkou, za ktorou nasleduje googol núl. Rozpísať ho v desiatkovom zápise nie je možné, lebo je také obrovské, že by na to nestačilo, ani keby sa všetka hmota vo vesmíre zmenila na papier, či monitor počítača.

Google

Google nie je číslo, ale aj napriek tomu sa dá určiť jeho hodnota. V súčasnosti je to osem miliárd päťdesiatosem miliónov štyridsaťštyritisíc šestopäťdesiatjedna, čo je v desiatkovom zápise 8 058 044 651. V toľkých stránkach je totiž možné vyhľadávať. Aj keď je toto číslo omnoho menšie ako jeden googol, tak isto je nemožné predstaviť si všetky tie informácie. A to je dôvod, prečo vznikla slovná hračka Googol - Google.

Google si dali za úlohu umožniť ľudom vyhľadávať v "nekonečnom" množstve informácií na webe. Aj keď sa nikdy nebudú mocť premenovať na Googol, úspešne nám ukazujú ako vyzerá nepredstaviteľné konečno.


videos incesto onlinexxxpornomovies.xyz gratis xxx incesto