Go to content Go to navigation Go to search

Prečo?
blog Filipa Likavčana

Kategórie

Vyhľadávanie


Toto si pozrite

Blogy, ktoré čítam

Stránky, ktoré čítam
AIDS niekedy vraždí logiku

17. január 2006, 08:32

Hlavne v súvislosti s rozšírením HIV v Afrike častokrát zaznievajú rôzne nelogické kritiky voči tým, ktorí nie sú ochotní propagovať kondómy ako riešenie tohto problému. Najabsurdnejšie je obviňovanie z nepriamej vraždy. Paradoxne však práve takáto agresívna a nekorektná kritika "nepodpory" je úplne zcestná, pretože napáda racionálny a logický postoj. Logika totiž jasne hovorí: Buď propagujme kondómy, alebo propagujme vernosť. Propagovať obidve riešenia naraz je schizofrenické.

Položme si otázku: Kedy má význam použiť kondóm ako ochranu pred AIDS? Odpoveď: Keď je človek promiskuitný, prípadne, keď žije v monogamnom vzťahu s chorým partnerom.

Vernosť jednému partnerovi

Ak je človek verný jednému partnerovi, tak môžu nastať dva prípady: Buď sú obaja zdraví, alebo aspoň jeden z nich je chorý.

Prvý prípad nevyžaduje použitie žiadnych prostriedkov na ochranu pred AIDS. HIV sa nemá ako dostať medzi nich a ani mimo nich. Iné ako sexuálne prenosy HIV sú možné, ale v probléme otázky kondómy versus vernosť su irelevantné. Je totiž jedno, či človek používa kondóm, alebo je verný. Cez nakazenú krvnú transfúziu sa nakazí tak, či tak. Potom bohužiaľ nastáva druhý prípad.

V druhom prípade má opodstatnenie používať kondóm, aby sa zabránilo prenosu HIV medzi partnermi. Dôležité však je, že aj v prípade prenosu sa HIV ďalej nešíri. Zostáva medzi týmito dvoma ľudmi. Tento prípad je však veľmi málo pravdepodobný, pretože verní partneri sa môžu nakaziť iba mimosexuálne.

Čo v tomto prípade zastavuje šírenie HIV medzi ďalších ľudí?
Vernosť. Kedže ďalší ľudia sa v monogamnom vzťahu nevyskytujú, tak šírenie HIV v populácii nezastavuje kondóm, ale vernosť jednému partnerovi.

Aku rolu zohráva kondóm?
Kondóm tu NIE JE prostriedkom na obmedzenie šírenia HIV v populácii, ale len prostriedkom na obmedzenie šírenia HIV medzi partnermi.

Promiskuitné vzťahy

V promiskuitných vzťahoch jeden aktuálny vzťah môžeme znovu rozdeliť na dva vyššie spomenuté prípady. Vyznamný rozdiel oproti monogamnému vzťahu je ten, že nevieme, v ktorom prípade sa nachádzame.

Čo v tomto prípade zastavuje šírenie HIV v populácii?
Nič. Kondóm len znižuje pravdepodobnosť prenosu vírusu HIV medzi partnermi a tiež v populácii.

Akú rolu zohráva kondóm?
Kondóm JE v tomto prípade prostriedkom na obmedzenie šírenia HIV v populácii, čo je veľký rozdiel oproti použitiu kondómu v mongamnom vzťahu.

Podpora a propagácia jednotlivých metód

Ako som teda ukázal, v monogamnom vzťahu kondóm nie je potrebný na zabránenie šírenia HIV v populácii. Teda ak niekto kondómy takto prezentuje, nutne hovorí o ich používaní v promiskuitných vzťahoch. Ale vernosť je opak promiskuity. Nie je preto možné v súvislosti s týmto problémom propagovať súčasne vernosť aj kondómy. Sú to dve rozdielne konkurenčné metódy. Buď je človek verný alebo obmedzuje šírenie HIV v populácii kondómom.

Vernosť je určite účinnejšia metóda ako kondómy. Dá sa diskutovať o tom, či je nákladnejšie a náročnejšie distribuovať a propagovať kondómy, alebo propagovať vernosť. V diskusii sa určite objaví otázka krátkodého a dlhdobého účinku, jeho rýchlosti, celkovej nákladnosti, miery zásahu do kultúry národov, a podobne. Takto si predstavujem serióznu diskusiu. Považujem však za veľmi nekorektné ak ma niekto obviní z nepriamej vraždy, len preto, že úplne logicky a konzistentne v súlade s mojim postojom nepodporujem kondómy v Afrike.

Zdecimované kultúry a hospodárstva afrických štátov, veľká chudoba, otrasná úroveň zdravotníctva, vojny, hlad (...) sú problémy, ktoré by nás mali trápiť aj pri dumaní o AIDS v Afrike. Na miestach, kde najbližšia studňa je kilometre ďaleko a slovo doktor je neznámy pojem, vyznieva ako sci-fi predstava automatu na kondómy na každom rohu. Ideál vernosti tiež vyznieva len ako pekná ale nepoužiteľná teória, keď rodina žije z peňazí kamionistov...

Ja osobne som nerezignoval na vernosť.


videos incesto onlinexxxpornomovies.xyz gratis xxx incesto